Scandinavian Track Group
Järnväg med hållbarhet i fokus

Scandinavian Track Group (STG) är en ledande järnvägsentreprenör för järnvägsnätet i Skandinavien.

STG finns nära de som äger eller driver järnvägs- och spåranläggningarna. Vi erbjuder underhåll, byggnation och konsulttjänster i form av utförandeentreprenader eller uthyrning av personal och maskiner.

Vi tror att det är viktigt att det finns ett modernt och nytänkande alternativ till de stora entreprenörerna på den skandinaviska järnvägsmarknaden. Scandinavian Track Group försöker genom sina projekt bidra till att utveckla smarta lösningar på ”gamla” problem.

Järnväg med hållbarhet i fokus
Vår vision beskriver vår strävan och ska vara en ledstjärna för hela vår verksamhet, våra mål och strategier. För alla oss som arbetar på STG vill vi att visionen ska fungera som motivation och inspiration, samtidigt som den avger ett löfte till våra kunder och kommande generationer.

Hållbarhet ur flera perspektiv
Hållbarhet förknippas oftast med miljö och klimat, vilket är nog så angeläget. Lika viktigt är hållbarhet ur det mänskliga och det ekonomiska perspektivet. Oavsett om vi fokuserar på den sociala, ekonomiska eller ekologiska hållbarheten, är det allas vårt ansvar att ge de absolut bästa förutsättningarna till dem som ska ta över efter oss.

För oss innebär det ansvaret att vi har fokus på hållbarhet.

STG vision

Historia
Det som idag heter Scandinavian Track Group (STG) har sin grund i Rail Weld Sweden AB som bildades 2001.

Under 1990-talet hade Bergqvist Svets & Mekaniska (BSM) en mycket kraftig tillväxt. Det var under den perioden som bland annat Henrik Svensson kom in i företaget och lärde sig branschen grunder. Det var denna kunskap som fick Henrik Svensson med flera att 2001 ta steget till att bilda Rail Weld Sweden AB för att på så sätt bli ytterligare en aktör och resurs inom denna viktiga bransch.

Viktiga årtal
  • 2001: Rail Weld Sweden AB bildades.
  • 2006: Scandinavian Track Group (STG) bildas när statliga Baneservice AS blev 50 procent delägare i koncernen.
  • 2010: Grundarna blir åter helägare av STG.
  • 2011: Polaris Private Equity blir majoritetsägare av STG.
  • 2016: STG går från att vara en koncern med flera dotterbolag till att innehålla två bolag. STG med fem affärsområden samt dotterbolaget ITC AB.
  • 2019: STG får nya majoritetsägare och ägs till mer än 90% av bolagets anställda.

Tillsammans förverkligar vi framtidens järnvägar med ett genuint intresse för utveckling.

Glenn Gustavsson

VD

Vårt uppdrag

Scandinavian Track Group (STG) är en ledande järnvägsentreprenör för järnvägsnätet i Skandinavien. Vi rustar järnvägen för framtiden och skapar förutsättningar för en bra och hållbar samhällsutveckling tillsammans med våra fantastiska medarbetare.

Socialt engagemang

STG gör skillnad.
Tillsammans.

Nattvandrarna
Aktiv Skola
Noll Tolerans
Giving People
STG ägs till mer än 90% av bolagets anställda

Scandinavian Track Group (STG) är en ledande järnvägsentreprenör för järnvägsnätet i Skandinavien. Vi rustar järnvägen för framtiden och skapar förutsättningar för en bra och hållbar samhällsutveckling tillsammans med våra fantastiska medarbetare.

Kompetens, flexibilitet och innovation

Vi har en stark organisation med stor kompetens och erfarenhet av alla typer järnvägsrelaterade projekt.

Kontakta oss