Affärsområden

Ban & maskin

Ban & Maskin är det största affärsområdet. Inom bandelen finns underhåll av räler, sliper och växlar. Uppdragen handlar om alltifrån enskilda bankomponenter till stora komplexa järnvägsanläggningar.

Inom STG finns en extra hög kunskapsnivå på järnvägsteknisk svetsning. STG utför också mindre entreprenader i egen regi. Företagets bantekniker spänner över hela kompetensområdet. Dessutom erbjuds personal och kompetens inom samtliga svetstekniker

STG erbjuder personal och kompetens inom följande områden.

Svetsansvarig

Termitsvetsare

Spårsvetsare

Termitsvetslag

Spårsvetslag

Växelbyggare

Arbetsledare ban

Allmän banresurs

Bantekniker, A, E, L- arbeten

HTSM

Ibrukstagningsledare ban

Inom Maskinområdet finns maskinförare som är utbildande inom tunga spårgående arbetsredskap (TSA). Flertalet av medarbetarna innehar även utbildningarna BASÄTSM, BASÄSKYDD, BASTAB och Elsäkerhetsledare spår och maskin. STG erbjuder också logistiktjänster som maskin- och materialtransporter.

Exempel på maskinförare och maskiner som STG kan erbjuda.

Maskinförare

Traktorgrävare

Lastmaskin Lundberg/weideman

Maskintrailer

Lastväxlare

Lifträlsbil

Maskinparken innehåller grävlastare och mindre lastmaskiner som kan utrustas efter era behov med redskap som till exempel slipersbytarblad, stoppaggregat, personkorg, makadam/snösop, plogblad, sandningsaggregat, buskröjningsaggregat.

Kontakta

Patric Svensson

Affärsområdeschef, Ban & maskin

Mob: +46 (0)70-618 91 11

Mail: patric.svensson(at)stggroup.se

Vill du jobba hos STG?

STG är en arbetsplats med en öppen familjär stämning och en kreativ entreprenörsanda.

Lediga tjänster