Affärsområden

Konsult och utbildning

Infra Tech Consulting AB, ITC AB, är ett bolag inom STG-koncernen.

Infra Tech Consulting AB, ITC AB, är ett bolag inom STG-koncernen. ITC AB erbjuder konsulttjänster så som:

Platschef

Projektledare (Beställare och utförare)

Projektingenjör

Byggledare

Leveransuppföljning

Inventering

Planerare (MPK)

Huvudtillsyningsmän

ITC har en unik position på marknaden som även fokuserar på det säkerhetstekniska behov som finns, och utför detta i praktiken på våra järnvägsanläggningar.

Säkerhetsbesiktningar

Ibruktagandebesiktningar

Entreprenadbesiktningar

Övertagandebesiktningar

OFP-kontroller

BUP/BAP-planering MPK

El- & Trafiksäkerhetshandläggare

HTSM m.m.

Detta med fokus mot järnvägens unika system och tekniker. ITC har flera år av erfarenhet från projektledning i större och mindre BEST-entreprenader, samt en lång erfarenhet av utförande av tjänster hos infrastrukturförvaltarorganisationen. Behöver ni förstärka er organisation med en projektledare från oss eller låta oss driva delar, eller hela projekt tveka inte att höra av er.

Utbildning
ITC´s lärare är godkända av Trafikverket att utbilda inom el och trafiksäkerhet och genomför utbildning till behörigheterna:

Elsäkerhetsledare Spår och Maskin samt spärrning

Elsäkerhetsledare Högspänning, lågspänning

Enskilt vistas i spår

Skydds- och Säkerhetsledare

Skydds- och Säkerhetsplanerare

Operatör TA/TSA

Tillsyningsman A-, E-, L-skydd, Vägvakt

Huvudtillsyningsman för D-skydd/-Trafikledare byggspår

Arbetsmiljö såsom BAM, SAM och BAS U/P

Utbildningarna utförs både internt och externt, för att boka utbildning samt frågor gällande utbildning kontakta utbildning(at)itcab.se eller 070-692 70 40

Kontakta

Patrik Stenberg

VD, ITC

Mob: +46 (0)70-618 91 17

Mail: patrik.stenberg(at)itcab.se

Kontakta

Maria-Therese Renemar

Utbildning, ITC

Mob: +46 (0)70-692 70 40

Mail: utbildning(at)itcab.se

Vill du jobba hos STG?

STG är en arbetsplats med en öppen familjär stämning och en kreativ entreprenörsanda.

Lediga tjänster