Artiklar

STG-personal utför viktigt säkerhetsarbete i Skåne

På 1970- och 80-talen hände alltför många tågolyckor på grund av solkurvor, där rälsen ändrade form. På senare år har lyckligtvis den sortens olyckor minskat betydligt – mycket tack vare rutinerna för neutralisering av rälsen. Där har STG en viktig roll.

Ett exempel är ett projekt mellan Helsingborg och Lund, som påbörjades med ett stort antal rälsfel, som sedan blev ännu fler efter cirka 350 OFP kontroller. Efter dessa fel byttes rälsen ut under året, med ett uppehåll för test med fräsning av rälsfel för att se om man kunde minska antal fel.

Därefter byttes cirka 18 000 meter räl under hösten opch när vintern var på väg gjordes en kontroll på hur mycket mer räl man lagt in i spåret. Därefter påbörjades en stor planering för neutralisering av hela sträckan efter fem veckors arbete. Det handlar om neutralisering renovering av 18 000 meter räls på en sträcka av fyra mil dubbelspår. I samband med detta neutraliserades rälsen. Ett arbetssätt som ska minska risken att rälsen ändrar form och bland annat bildar solkurvor.

Infranord anlitade STG för att utföra jobbet. – Sammanlagt är det ett 30-tal gubbar från STG som gör jobbet. Den insatsen betyder mycket för oss eftersom vi här visar vilken kunskap det finns i STG inom det här området, säger arbetsledare Bengt Blennow. Han menar att det finns en stolthet inom STG att på det här sättet bidra till ökad säkerhet och minskad risk för olyckor på grund av solkurvor. – Dessa killar har länge arbetat med att neutralisera rälsen. De är mycket duktiga på detta, vilket ger viktiga signaler inför kommande, liknande projekt.